ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พันธกิจครอบครัวอุปถัมภ์ให้กับพี่น้องทั้งในคริสตจักร สถาบันพระคริสตธรรม และองค์กรคริสเตียนต่าง ๆ

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา พันธกิจครอบครัวอุปถัมภ์ของเราได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พันธกิจ ณ พระคริสตธรรมล้านนา รวมถึงแสวงหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ เรายังคงลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจให้พี่น้องได้รับทราบและร่วมเป็นพระพรด้วยกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top